Now showing items 1-20 of 25

 • Inspekce práce ve stavebnictví 

  Hudec, Radek
  Cílem diplomové práce je představit institut inspekce práce se zaměřením na stavebnictví. Dalším bodem je představení koordinátora BOZP ve vztahu k inspektorátu práce. Hlavně bych chtěl čerpat z praxe, takže budu absolvovat ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Návrh na optimalizaci počtu zaměstnanců s následnou změnou pracovního poměru ve společnosti IDEAL OKNO s.r.o. 

  Olšáková, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku změn pracovního poměru, konkrétně změny místa výkonu práce. Teoretická část poskytuje přehled o základních aspektech pracovního práva, analytická část rozbor konkrétní společnosti. ...
 • Návrh na snížení nákladů při vytváření nových pracovních míst u podnikatele 

  Nedomová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně přijímáním nových zaměstnanců a jejich odměňováním. Zaměřuje se na možnosti finančních úspor, kterých lze dosáhnout při zaměstnávání osob se zdravotním postižením ...
 • Návrh na snížení nákladů v kapitálové společnosti 

  Popeláková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací plnění zákonného povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, využitím příspěvků od Úřadu práce a hledáním úspor finančních prostředků zaměstnavatele s cílem ...
 • Návrh řešení přezaměstnanosti společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá skončením pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu ukončení pracovního poměru, které jsou dále analyzovány u konkrétního ...
 • Návrh způsobu řešení částečné nezaměstnanosti 

  Uherková, Andrea
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice částečné nezaměstnanosti, která je v dnešní době stále častější u mnoha zaměstnavatelů. Zabývá se procesem úbytku zakázek u zaměstnavatele, možnostmi řešení a povinnostmi s tím ...
 • Optimalizace procesu přijímání zaměstnanců 

  Melichárková, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na proces přijímání zaměstnanců. Představuje určitý přehled povinností zaměstnavatele spojený s procesem přijímání zaměstnanců a nabízí nejlepší řešení problematiky celého procesu a správné ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových a osobních nákladů 

  Vichtová, Marika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní výrobou, která je spojena s nerovnoměrně rozvrženou potřebou ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Trnková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně systémem odměňování zaměstnanců u vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je především optimalizovat osobní náklady zaměstnavatele. Teoretická část je zaměřena ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Petruchová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy a mzdovými náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Zaměřuje se na optimalizací mzdových nákladů, které zaměstnavateli vznikají v důsledku navýšení ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Smejkalová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá oblastí pracovněprávních vztahů. Cílem bakalářské práce je doporučit zaměstnavateli TNT Express Worldwide, s r. o. nejvýhodnější způsob vzniku pracovněprávního vztahu z ekonomického hlediska na ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Famfulíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, především jejich vznikem. Cílem práce je návrh řešení problému, který se týká nedostatku uchazečů o nabízená pracovní místa, resp. optimalizace počtu ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vorrethová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Cílem práce je optimalizace osobních nákladů v souvislosti s nerovnoměrně rozloženou potřebou práce v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Smejkalová, Liliana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů zaměstnavatele jako OSVČ. Cílem práce je snížení osobních nákladů zaměstnavatele při stávajícím počtu zaměstnanců. V teoretické části je téma rozebráno ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rybová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Horníčková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů v souladu s právními předpisy České republiky. Zaměřuje se na náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců a analyzuje mzdové náklady vybrané ...
 • Proces přijímání zaměstnanců a odpovídající povinnosti zaměstnavatele 

  Beránková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání zaměstnanců. Nabízí kompletní přehled povinností zaměstnavatele související s procesem přijímání zaměstnanců a obsahuje metodiku pro usnadnění celého procesu. Bakalářská práce ...