Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Beroun 

  Vašáková, Hana
  V předložené diplomové práci se zaobírám problematikou nezaměstnanosti v okrese Beroun. Obsahem práce je analýza současného a minulého stavu v období 2007 – 2011. Cílem práce je nalézt možné varianty pro snížení míry ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Ševčík, Michal
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Kocmanová, Romana
  V předložené diplomové práci rozebírám problematiku nezaměstnanosti v okrese Blansko. Jsou zde analyzovány faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Práce obsahuje také ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Piňous, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín 

  Trlida, Martin
  Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na ...
 • Nezaměstnanost a návrhy jejího řešení v okrese Karviná 

  Florková, Alexandra
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Karviná. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, v druhé části autorka analyzuje současnou situaci ve vybraném okrese a třetí část práce je ...
 • Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Blažková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje ...