Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

    Rásochová, Martina
    Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
  • Studie navýšení produktivity práce 

    Marvanová, Barbora
    Tématem mojí bakalářské práce je navýšení produktivity práce se zaměřením na rozvoj podnikání vybraného podniku IFE-CR, a.s. V teoretické části se objeví popis zkoumaného podnikatelského subjektu a dále především základní ...