Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlastností lakových kompozitů v průběhu navlhávání 

    Novák, Petr
    Předložená bakalářská práce řeší problematiku přípravy zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a sledování vlivu teploty a relativní vlhkosti prostředí na elektrické vlastnosti kompozitních materiálů metodou ...
  • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti elektroizolačních laků 

    Mikoláš, Jiří
    Práce se zabývá sledováním vlivu navlhání na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu. Tento kompozitní materiál je tvořen epoxidovým lakem TSA 220S společnosti Epoxylite Ltd. a mikromletou slídou v různých hmotnostních ...