Now showing items 1-3 of 3

 • Komplexní řešení technologického procesu povrchové úpravy vysokozdvižného vozíku 

  Nitschneider, Richard
  Práca predkladá návrh technológie pre zefektívnenie povrchových úprav vysokozdvižných vozíkov. Na základe literárnej štúdie a skúšok jednotlivých technológii povrchových úprav vyplýva, že najproduktívnejším variantom sú ...
 • Moderní povrchové úpravy karoserie automobilu 

  Kupčíková, Laura
  Bakalárska práca sa skladá z rešeršnej časti a experimentu. Rešeršná časť je venovaná oboznámeniu s problematikou technológie povrchových úprav, farebnosti a efektnosti súčasných náterových hmôt a historickému vývoju procesu ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu metalickým lakováním 

  Kubíček, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou povrchových úprav karosérii automobilov. Je venovaná teoretickému oboznámeniu s problematikou povrchových úprav kovových povrchov, rozdeleniu rôznych typov týchto úprav ako aj ...