Now showing items 1-1 of 1

  • Lamelový hydrogenerátor 

    Mach, Jiří
    Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...