Now showing items 1-8 of 8

 • Posouzení rizika lomu u běžecké lyže sendvičové konstrukce vyztužené skelnými vlákny 

  Láštic, Daniel
  V prvej časti bakalárskej práce sú uvedené základné teoretické poznatky o vyu- žití sendvičových konštrukcií, ktoré pozostávajú z materiálov rozdielnych vlast- ností v jadre a na povrchu konštrukcie. Stručne sú popísané ...
 • Pouzdro 

  Svobodová, Hana
  Vycházím z tématu schoulení, které vkládám do svých prací předešlých, tak i do závěrečné bakalářské práce. Odlitek mého těla, který je pokryt peřím a vytvářím z něho kokon, obal bez vnitřku. Socha má dvě strany, princip ...
 • Properties of BaTiO3/Al2O3 Laminate Structure by Nanoindentation 

  Chlup, Zdeněk; Drdlík, Daniel; Fides, Martin; Kovalčíková, Alexandra; Hadraba, Hynek (Elsevier, 2020-02-19)
  The proposed material design of BaTiO3/Al2O3/ZrO2 laminate structure predetermined for energy harvesters taking advantage of residual stresses developed during processing was prepared by electrophoretic deposition. The ...
 • Řešení etapy podlah bytového domu v Brně 

  Meluzínová, Lucie
  Tato bakalářská práce řeší etapu podlah bytového domu v Brně. Obsahuje technickou zprávu, výkaz výměr, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, ...
 • Srovnávací studie únosnosti a tuhosti vybraných spojů kovové a kompozitní části konstrukce 

  Tchír, Michal
  V současnosti jedna z metod spojování zejména tlustých a vysoce zatížených kompozitních komponent je šroubový spoj, který je možné rozebrat pro případ opravy na rozdíl od lepeného spoje. Kompozitní konstrukce se tradičně ...
 • Šíření trhlin skloněných k rozhraní keramických laminátů 

  Novotná, Lenka
  Využití výhod kompozitních materiálů majících vrstevnatou strukturu bylo a je cílem při návrhu rozličných komponent. Keramické lamináty nacházejí uplatnění tam, kde jsou požadovány speciální vlastnosti, jako je nízká ...
 • Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů 

  Vlček, Dalibor
  Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny ...
 • Vývoj materiálů na výrobu běžeckých lyží 

  Ptáček, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu. Její první část se zabývá vývojem běžeckého lyžování a vývojem materiálů a technologií používaných při výrobě běžeckých lyží od poloviny 20. století po současnost. Taktéž ...