Now showing items 1-15 of 15

 • Architektonické osvětlení a jeho specifika při projektování 

  Haluza, Miroslav
  Cílem této práce je sepsat teoretické postupy venkovního (architektonického) osvětlení a shrnout dostupné svítidla. Dále jsou v této práci obsažena základní pravidla pro vhodný návrh architektonického osvětlení podle ...
 • Design outdoorového bezdrátového reproduktoru 

  Kráčmarová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá designem outdoorového bezdrátového reproduktoru. Cílem bylo navrhnout funkční přívětivý design, odolný nepříznivým vlivům v přírodě. Výsledný produkt je navržen s ohledem na ergonomii, hmotnost ...
 • Design stolního svítidla 

  Hladík, Filip
  Hlavní náplní této bakalářské práce je vytvoření inovativního návrhu stolního svítidla, který splňuje obecné předpoklady průmyslového designu. Cílem práce bylo navrhnout stolní lampu, která by byla zajímavým spojením ...
 • Elektroinstalace v bytovém domě 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalacemi v bytovém domě. Cílem je popsat druhy rozvodných sítí, možnosti provedení přípojek na distribuční síť, popsat jednotlivé části elektroinstalací v objektu a zásady jejich ...
 • Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení 

  Houdek, Michal
  Cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech energetických úspor při optimalizaci provozu veřejného osvětlení. Pochopení a uvedení do problematiky provozu veřejného osvětlení se věnuje první část práce. Zde se ...
 • Možnosti řízení jasu světelných zdrojů 

  Dostál, Lukáš
  Práce se zabývá řízením jasu světelných zdrojů. V první části jsou vymezeny základní pojmy a vysvětleny vzájemné vztahy mezi jednotlivými veličinami světelné techniky. Dále je v práci popsána funkčnost, jednotlivé světelné ...
 • Návrh osvětlení autodílny 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Návrh výroby designové lampy nekonvenčními metodami 

  Mecová, Kamila
  Cílem závěrečné práce je zaměřen na návrh a výrobu dekoračního tělesa lampy vytvořeného nekonvenčními technologiemi. Práce se skládá z několika částí. V první jsou podrobněji popsány jednotlivé metody, kterými je dekorační ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla 

  Belák, Michal
  Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným software 

  Ondris, Róbert
  Diplomová práca vyhodnocuje zistené hodnoty dohľadnosti z motorového vozidla na chodca za zníženej viditeľnosti pri použití halogénových svetiel, ktoré sú výsledkom experimentálnych meraní a porovnáva ich s teoretickými ...
 • Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní ...
 • Simulátor slunečního záření 

  Kalas, Ladislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na vlastnosti přímého slunečního záření, difúzního záření a jejich využití pro solární systémy. Cílem práce je porovnat jednotlivé zdroje světla s tímto zářením a výběr zdroje pro simulátor ...
 • Technologie výroby plastového stínítka lampičky 

  Čajan, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce stínítka lampičky z polykarbonátu značeného Lexan 925 do vstřikovací formy horkou vtokovou soustavou. Nejprve je předloţena literární studie ...
 • Využití LED diodového osvětlení pro osvětlení cyklostezek 

  Mikula, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením osvětlovacích modulů cyklostezek. Výsledkem je návrh lampy pro osvětlení cyklostezek, opatřený LED diodami. Součásti bakalářského projektu jsou: - textová zpráva o vývoji ...
 • Využití LED technologie pro osvětlení městského mobiliáře 

  Bartoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem svítidla pro exteriérová schodiště. V konstrukci budou použity vysoce svítivé LED diody. Bakalářská práce dále zahrnuje rešerši z oblasti využití LED diod, konstrukční ...