Now showing items 1-4 of 4

 • Ceny stavebních objektů pro pozemkové úpravy 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této práce je seznámení s pozemkovými úpravami a zpracování podkladů k oceňování objektů pozemkových úprav. Součástí práce jsou aktuální rozpočty a karty nákladových ukazatelů vybraných společných zařízení pozemkových ...
 • Geometrický plán pro změnu a rozdělení hranic pozemků v katastru 

  Dohnalová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budov. Zájmová lokalita, ve které byl vyhotoven geometrický plán, se nachází v katastrálním území Brod nad Dyjí s již platnou ...
 • Technologie blockchain a její využití 

  Hrbotický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technologie blockchain a jejího praktického využití, především v nefinančních službách. Práce popisuje technologii jako takovou a také na ni nahlíží z právního hlediska. Dále ...
 • Využití českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako zdroje informací 

  Komosná, Milada; Gardášová, Alena; Škopková, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek uvádí možnosti využití webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které se v posledních letech stávají důležitým online zdrojem při vyhledávání podkladů nejen při zpracování znaleckých posudků. ...