Now showing items 1-15 of 15

 • Alternativní možnosti vzletu a přistání letadel s pevným křídlem 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a posoudit proveditelnost z hlediska základních fyzikálních zákonů různých možností pro zkrácení délek startu a přistání zejména malých jednomístných letounů. Tyto varianty jsou navrženy ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Návrhová studie letiště VFR 

  Brandejský, Petr
  Záverecná diplomová práce má za cíl vytvorit návrhovou studii na vznik nového VFR letište. To má být postaveno v jihovýchodní cásti Ceské republiky, v blízkosti mesta Valašské Klobouky. V práci jsou vysvetleny podstatné ...
 • Pevnostní návrh ostruhy letadla 

  Profota, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočtovou deformačně-napěťovou analýzou ostruhy letounu L410 NG s hlavním cílem nejprve ověřit stávající konstrukční variantu a následně navrhnout jiné konstrukční řešení se schopností ...
 • Porovnání účinností řízení přesného přibližování letadla na přistání pomocí tradičních LNZ s účinností navedení podle LADGPS 

  Kadava, Marek
  Práce se zabývá problematikou využití prostředků satelitní navigace a odvozených technologií v oblasti přesných přístrojových přiblížení letounů v civilní letecké dopravě. Rozebrány jsou různé druhy stávajících systémů ...
 • Postupy za nízké dohlednosti 

  Kürthy, Peter
  Práca sa zaoberá postupmi za nízkej dohľadnosti a ich priamou aplikáciou na letiská, lietadlá a prevádzkovateľov. Hlavným cieľom bolo charakterizovať postupy za nízkej dohľadnosti ako súbor podmienok pre vybavenie letiska, ...
 • Požadavky na technické vybavení letišť pro smíšený letecký provoz 

  Kružlicová, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom vybavenia na letiskách so zmiešanou prevádzkou. Prvá, teoretická časť predstavuje prehľad všetkých legislatívnych požiadaviek pre infraštruktúru, vybavenie a prevádzku letísk. V ...
 • Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání 

  Jaša, Marek
  Cílem bakalářské práce je stanovit podmínky pro certifikaci plochy dle požadavků předpisů L14 a LA3 a následně je aplikovat na konkrétní plochu. Dále práce stanovuje podmínky pro vzlety a přistání z jakékoliv plochy, kterými ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Zahradník, Jiří
  V této bakalářské práci se autor zabývá návrhem a částečnou implementací radarového výškoměru. V této práci je kladen důraz na modulární architekturu a proto je tento výškoměr navržen jako soubor samostatných modulů ...
 • Reduction in the pilot’s stress during the landing maneuver by providing accurate height information 

  Šplíchal, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  The article is focused on pilot stress reduction during landing by providing accurate height information. It is based on the results of the completed project TA04030510 – Assistance systems supporting the pilot’s right ...
 • Servisní hala Velké Meziříčí, administrativní část 

  Dulák, Michal
  Cílem bakalářské práce byl návrh monolitických železobetonových vodorovných konstrukcí prvního nadzemního podlaží trojpodlažní budovy. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny spojitou deskou o dvou polích. Ve statickém výpočtu ...
 • Vliv meteorologických podmínek na vzlet a přistání motorových letounů 

  Koupý, Zdeněk
  V této bakalářské práci se pojednává o vlivu různých meteorologických podmínek a jevů na výkony letounů během fáze vzletu a přistání, respektive výkony jejich leteckých pohonných jednotek. V práci jsem se zaměřil na vliv ...
 • Výrobní budova v Brně - Řečkovicích 

  Horut, Jakub
  Cílem bakalářské práce byl nárh monolitických železobetonových vodorovných nosných konstrukcí nad 1. nadzemním podlažím třípodlažní budovy. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny spojitou deskou o třech polích vynášené ...
 • Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla 

  Vrba, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a ...
 • Železobetonová deska podepřená na sloupech 

  Hlavička, Martin
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení lokálně podepřené železobetonové monolitické desky. V práci se řeší výsek částí objektu, který je posuzován metodou součtových momentů a metodou konečných prvků v programu ...