Now showing items 1-2 of 2

  • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

    Hlavatý, Matej
    Projekt sa zaoberá automatickým spracovaním výsledkov 1D gélovej elektroforézy. Študuje základné princípy elektroforézy a druhy šumu a chýb ovplyvňujúcich výsledok. Navrhovaný program slúži na automatickú detekciu stĺpcov ...
  • Zařízení varovného systému pro udržení vozidla v jízdním pruhu 

    Fendrich, Vítězslav
    Tato práce se zabývá návrhem zařízení, které detekuje vybočení vozidla z jízdního pruhu, a to prostřednictvím obrazového signálu kamery. Zařízení je navrženo tak, aby bylo umístitelné na čelní sklo vozidla. Úvodní část ...