Now showing items 1-5 of 5

 • Jednoduchý tónový generátor pro FITkit 

  Malačka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním tónů na platformě FITkit. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro generování tónů. Uživatelským vstupem pro zadávání tónů je PS/2 klávesnice. Pro realizování ...
 • Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka 

  Trávníček, Ivo
  Práce se zabývá návrhem a testováním Multifunkční záznamové, měřicí a řídicí jednotky. Jednotka je založena na mikrokontroléru ATmega, který byl programován v jazyce C. Jednotka obsahuje funkce pro měření fyzikálních ...
 • Návrh řídicího systému pro malý zkušební stroj 

  Rasocha, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh malého zkušebního stroje pro měření pevnosti materiálů v tahu. Cílem je vybrat vhodný řídicí hardware pro pohonnou jednotku, která disponuje sériovým komunikačním rozhraním. Pohon je realizován ...
 • Prototyping a System for Truck Differential Lock Control 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (MDPI, 2019-08-20)
  The article deals with the development of a mechatronic system for locking vehicle differentials. An important benefit of this system is that it prevents the jamming of the vehicle in difficult adhesion conditions. The ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Vrábelová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením nové sbírky úloh pro předmět Algoritmy. Na začátku jsou vysvětleny pojmy algoritmus a algoritmická složitost, jsou popsány všeobecné vlastnosti a druhy algoritmů. Dále ...