Now showing items 1-5 of 5

 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Kousal, Petr
  Brno bude i nadále městem a sídlem veletrhů. Historická část okolo pavilonu A je zpřístupněna veřejnosti a veletrhy se soustředí okolo významného pavilonu Z, kde je navržen nový městský vstup v rámci lineárního parku, při ...
 • Návrh synchronního motoru pro lanovku 

  Záškodný, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety pro přímý pohon horské lanovky. Práce je členěna do čtyř částí, nejprve byla provedena literární rešerše dané problematiky, dále je stručně ...
 • Ostravskou krajinou... 

  Kubinová, Michaela
  Člověk vstupuje se svými aktivitami do průmyslové krajiny stejně přirozeným způsobem jako rostlinná a živočišná společenstva desetiletí let před ním, a rozvíjí je.
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské zásahy 

  Kotrla, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor veřejných prostranství obecně a poté i na veřejná prostranství ve městě Vsetíně. Práce vychází z poznatků o veřejných prostorech a jejich návaznost na prostředí, ve kterém se vyskytují. ...
 • Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektu lanové dráhy 

  Kotrla, Jakub
  Diplomová práce se zabývá projektem lanové dráhy ve městě Vsetín. Teoretická část práce popisuje město, demografický vývoj i proměnu obrazu města. Praktická část se zabývá již zmíněným projektem lanové dráhy. Je rozdělena ...