Now showing items 1-11 of 11

 • Konstrukce dokončovacího stroje pro valivé elementy ložisek 

  Cagaš, Radek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení, které slouží k zlepšení jakosti povrchu soudečků používaných při měření podmínek panujících v EHD kontaktu. Problém u vyrobených soudečků je vysoká drsnost a vlnitost ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění a jejich využití 

  Vičar, David
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím dnešních metod dokončovacího obrábění a jejich zařazením v moderní strojírenské výrobě. Je zaměřena na technologické charakteristiky základních metod - konvenčních i nekonvenčních. Dále ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů 

  Laňka, Lubomír
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů. Úvodem je proveden základní rozbor dokončovacích technologií obrábění vnějších ploch, na který navazuje popis moderních dokončovacích ...
 • Moderní metody dokončování ozubení. 

  Nikl, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dokončovacích metod ozubení. Práce obsahuje rozbor jednotlivých metod dokončování ozubení včetně strojů, nástrojů a dosahovaných přesností. Obsahem práce je také rozbor ...
 • Moderní metody výroby čelního ozubení. 

  Kopečný, Libor
  Rozdělení a porovnání moderních metod výroby čelního ozubení. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku a popis ozubených kol.Dále jsou uvedeny druhy ozubení a soukolí.Hlavní část textu je zaměřena na jednotlivé způsoby ...
 • Nástroje pro válečkování ve strojírenství. 

  Henzl, David
  Bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění válečkováním a nástroji se zaměřením na válečkování kruhových otvorů a navazujících ploch. V první části práce jsou objasněny základní pojmy týkající se dokončování ...
 • Nové metody dokončování rovinných ploch 

  Šupa, Jan
  Tato odborná rešerše se zabývá moderními technologiemi dokončování rovinných ploch, jejich výhodami a nevýhodami, vlivy na výslednou přesnost a jakost povrchu, jejich vzájemným porovnáním a doporučením pro praxi.
 • Nové metody dokončování vnitřních rotačních ploch 

  Kazdera, Tomáš
  Obsah textu se zabývá metodami dokončování vnitřních rotačních ploch. V práci jsou po teoretické stránce rozebrány nejpoužívanější způsoby obrábění, které se běžně používá ve strojírenské praxi. U jednotlivých metod, jsou ...
 • Nové metody výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch. 

  Urban, Jan
  Tato rešeršní práce obsahuje přehled některých metod výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch jako jsou soustružení, broušení, honování, superfinišování, lapování, vrtání, vyhrubování a vystružování. Porovnání ...
 • Technologie a metody výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch 

  Londa, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje některé z konvenčních a nekonvenčních metod výroby velmi přesných vnitřních rotačních ploch. Zabývá se jejich popisem, nástroji, stroji a využitím. Také obsahuje srovnání všech metod z hlediska ...
 • Výroba válce vstřikovací jednotky 

  Lexa, Josef
  Tato práce se soustředí zejména na výrobu válce vstřikovací jednotky jako jednoho ze dvou hlavních komponentů k elementu a vstřikovací jednotky do vstřikovací sestavy před a po tepelné úpravě vzhledem ke dvěma alternativám ...