Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace CNC pro řezání laserem 

  Hruška, Daniel
  Následující práce se zabývá teorií o řezání laserem. V první části je práce zaměřena na problematiku řezání laserem (princip laseru, metody řezání, rozdělení laserů). Dále je práce zaměřena na základní teorii o automatizaci ...
 • Coupling Of Laser Beam Into Optical Fibers 

  Růžičková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Our project deals with examination of coupling of laser beam into optical fibers. In the first part of our project theoretical knowledge essential to the practical part was gathered. Subsequently the effectiveness of 4 ...
 • Detektor pozice laserového svazku 

  Ha, Tuan
  Práce se zabývá způsoby návrhu detektoru laserového svazku a její realizací. Na úvod jsou uvedeny různé druhy detektorů a jejich srovnání. Detailně je práce zaměřena hlavně na detekci pomocí kvadrantního senzoru. Jsou zde ...
 • Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity 

  Škrob, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sběr a přenos dat do počítače. Přístroj by měl nahradit souřadnicový zapisovač, kterým měříme optickou intenzitu laserového paprsku. Z takto změřené charakteristiky ...
 • Hodnocení kvality povrchu při řezání u technologie AWJ a WJM 

  Pecháček, Martin
  Předkládaná studie pojednává o technologii hydroabrazivního dělení materiálu a vlivu rychlosti posuvu řezací hlavy na topografii povrchu řezných hran z hlediska drsnosti. Z normy ČSN EN ISO 4288 bylo vybráno 8 parametrů ...
 • Interferometric Measurement Of Optical Signal In Turbulence 

  Kovaľová, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project deals with the measuring of the impact of atmospheric turbulence on laser beam used in wireless optical communication. The method is based on interferometry with using of Michelson interferometer. Mathematical ...
 • Interferometrické měření optického signálu v turbulenci 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá možnosťami kvantifikácie vplyvu atmosférických turbulencií na optický signál využívaný v bezdrôtovej optickej komunikácii. V prvej časti je atmosféra predstavená ako prenosové médium. Nasleduje stručný ...
 • Laserový paprsek ve strojírenství 

  Šustr, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití laserového paprsku v podmínkách současného strojírenství, zejména při řezání. Důraz je kladen na současné technologické možnosti laseru v průmyslu, které jsou podrobněji rozepsány. ...
 • Měření parametrů laserových svazků 

  Vrábel, Miroslav
  Táto práca pojednáva o vlastnostiach laserového žiarenia. Oboznamuje s teóriou a sposobom úplneho popisu laserových zvazkov. S týmto cielom boli zostavene experimenty na zmeranie geometrických a výkonových parametrov, ...
 • Návrh motorizovaného optického systému pro zaostření laserového svazku 

  Zobač, Evžen
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního a optomechanického řešení automatizace ostření laserového svazku pro přístroj dálkové laserové spektroskopie. Bylo zvoleno řešení s použitím aktivního dálkoměrného ...
 • Nestabilita řezu při dělení mezních tlouštěk plechů laserovým paprskem 

  Kadlec, Zdeněk
  Diplomová práce se zaobírá možnostmi řezání silných ocelových plechů pomocí laseru a problémy, které při řezu vznikají. Jejich technologickým zkoumáním a řešením. Metodika řešení spočívá ve výzkumu interakce laserového ...
 • Počítačové modelování laserového svazku 

  Mittner, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje teoreticky Gaussův svazek, jeho vlastnosti a jeho průchod optickými prvky. Pozornost je pak věnována především vytváření počítačových modelů Gaussova svazku v programu COMSOL Multiphysics, jejich ...
 • Porovnání technologie svařování materiálů laserem a svařování svazkem elektronů 

  Trost, Daniel
  Práce předkládá porovnání a technické hodnocení dvou technologií svařování – tedy nerozebíratelného spojení dvou materiálu, v našem případě superslitiny Inconel 718. Na základě technologického parku společnosti Honeywell ...
 • Rotační bleskové kalení s pomocí elektronového svazku a laserového paprsku 

  Klusáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá aplikací ohřevu elektronovým svazkem a laserovým paprskem pro bleskové (jednorázové) povrchové kalení ocelí za rychlé rotace. Při tomto způsobu kalení dochází k velmi rychlému homogennímu ohřevu ...
 • Vliv atmosférických turbulencí na intenzitní profil laserového svazku 

  Císař, David
  Optické bezkabelové spoje poskytují přirozenou alternativu k mikrovlnným a kabelovým systémům. Tato technologie je použita pro optické spoje mezi pozemními stanicemi a také mezi platformami ve vysokých výškách (HAPs). ...