Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh technologie výroby tvarového víka 

  Doležal, Václav
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby tvarového víka plošným tvářením se zaměřením na stříhání, ohýbání, tažení, dále na lemování a zhotovení požadovaných otvorů. Na základě literární studie je popsáno několik ...
 • Nekonvenční metody obrábění 

  Hanuska, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá podrobným rozborom nekonvenčných technológií obrábania. V prvej časti je spracovaná charakteristika a základný princíp jednolivých nekonvenčných metód. V druhej časti sú analyzované technologické ...
 • Srovnání enviromentálních aspektů různých nekonvenčních technologií obrábění. 

  Muzikant, Dušan
  Tato práce se zabývá možným dopadem nekonvenčních metod obrábění na životní prostředí a lidský organismus. V první části této práce je popsána charakteristika a princip činnosti jednotlivých metod. Ve druhé části jsou ...