Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza materiálu pro laserového řezání 

  Tonkovič, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá laserovým řezáním plechů od vybraných výrobců oceli. V úvodní části jsou obecně popsány základy laserových technologií, především v oblasti průmyslového použití laserů. Jsou zde uvedeny požadavky ...
 • Analýza nekonvenční technologie dělení materiálu. 

  Šimek, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je přehled současného poznání v oblasti nekonvenční technologie dělení materiálu. Důraz je kladen na stroje, nástroje, principy a parametry každé metody zvlášť a poté porovnání všech metod ...
 • Analýza povrchu po řezání laserem 

  Narovec, David
  Diplomová práce pojednává o laserovém řezání a následné povrchové úpravě na řezaných součástech. V úvodní části je popsána základní teorie laserového řezání, včetně historie laseru a principu jeho vzniku. Následně jsou ...
 • Analýza vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví 

  Slavíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace Olomouc. Cílem práce bylo ...
 • Aplikace CNC pro řezání laserem 

  Hruška, Daniel
  Následující práce se zabývá teorií o řezání laserem. V první části je práce zaměřena na problematiku řezání laserem (princip laseru, metody řezání, rozdělení laserů). Dále je práce zaměřena na základní teorii o automatizaci ...
 • Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu v automobilní aplikaci 

  Sobotka, Vojtěch
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh systému aktivního řízení proudu instalovaného na osobním voze Škoda Roomster. Tato práce navazuje na výzkum provedený VUT a TUB na vozidle Volkswagen UP! Návrh lze rozdělit na ...
 • Laserové řezání s podporou vzduchu 

  Kramoliš, Lukáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 popisuje laserové řezání s podporou vzduchu a jeho praktické využití v oblasti průmyslu. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální, ve které je ...
 • Měření drsnosti hran při laserovém dělení kovů. 

  Vaculka, Jakub
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307 popisuje laserové řezání kovů a jeho průmyslové využití. Práce se skládá z části teoretické a experimentální. Teoretická část popisuje fyzikální a ...
 • Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů 

  Pokorák, Milan
  Práce se primárně zabývá laserovým dělením materiálu a následným vyhodnocením drsností řezných hran. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které na sebe částečně navazují. Teoretická část je orientována na ...
 • Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb-YAG laserem 

  Maňas, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B-STG Strojírenská technologie (2303R002) vyhodnocuje drsnost vzorků řezných hran laserového řezání. Řezání provedeno na vláknovém Yb:YAG laseru. Vzorky se ...
 • Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb-YAG laserem 

  Dočekal, Miroslav
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B - STG Strojírenská technologie (2303R002) hodnotí drsnosti řezných hran ocelových plechů při laserovém řezání dle normy ČSN EN ISO 9013. Hodnocené vzorky byly ...
 • Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 

  Doležel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. ...
 • Navržení vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z plechu 

  Chaloupková, Lucie
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh vhodných technologií výroby zadané ploché součásti z ocelového plechu 11 375. V práci je zpracováno několik variant výroby a to: výroba na ...
 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Návrh výrobního procesu součásti "přepouštěcí ventil" v několika variantách 

  Křivánková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výrobního procesu pro strojní součást přepouštěcí ventil. Obsahuje konstrukční rozbor, výběr materiálu, porovnává vybrané způsoby výroby, jako jsou odlévání, frézování a řezání laserem, ...
 • Nekonvenční technologie laserového řezání 

  Indra, Jaroslav
  Práce se zabývá technologií laserového řezání. Počátek je věnován obecnému popisu laserové technologie a rozdělení laserů do základních skupin. Následná část zmiňuje možné průmyslové využití laserového paprsku, a to především ...
 • Nekonvenční technologie výroby řetězů 

  Hostinský, Michal
  Nekonvenční technologie a jejich neustálý vývoj přináší nové možnosti ve výrobním procesu. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení problematiky zpracování plechů při výrobě speciálních dílů válečkových a dopravních řetězů. ...
 • Nové trendy dělení materiálu 

  Uttendorfská, Magdalena
  Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...
 • Optimalizace laserového tavného dělení povlakovaných hliníkových plechů 

  Pokorák, Milan
  Diplomová práce se primárně zabývá optimalizací laserového řezného centra pro dělení povlakovaného plechu a následným srovnáním dosažených výsledků se vzorkem zhotoveným technologií vodního paprsku. Je rozdělena na dvě ...
 • Optimalizace technologie laserového dělení trubek se čtvercovým průřezem 

  Podaný, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a zhotovení zámků u profilu se čtvercovým průřezem pomocí laserového dělení. Zkoumá se jejich vhodnost a vliv na následující operaci svařování metodou MAG z hlediska efektivity ...