Now showing items 1-1 of 1

  • Analogová modulace polovodičového laseru 

    Bíreš, Pavol
    V práci som navrhol schému budiča laserovej diódy. Návrh schémy som zrealizoval v programe Eagle, v ktorom bola vytvorená i doska plošného spoja. Návrh schémy budiča laserovej diódy bol vytvorený na základe znalosti ...