Now showing items 1-14 of 14

 • 3D skenování pomocí proximitního planárního skeneru 

  Chromý, Adam
  Tato práce popisuje konstrukci skenovacího systému pro tvorbu trojrozměrných modelů. Kombinace laserového scanneru a robotického manipulátoru tvoří velice flexibilní zařízení schopné snímat jak velké, tak malé a detailní ...
 • Adaptivní plánování trajektorie průmyslového robotu 

  Dizorzi, Matúš
  Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model ...
 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Kalibrace snímačů pro multispektrální datovou fúzi v mobilní robotice 

  Kalvodová, Petra
  Tato práce se zabývá datovou fúzí, kalibrací senzorických systémů robotu Orpheus-X3 a mapovacího robotu EnvMap. Tyto roboty jsou součástí robotického systému Cassandra, který slouží pro průzkum člověku nebezpečných nebo ...
 • Laserový projektor 

  Svoboda, Pavel
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému, který vykresluje grafiku pomocí zadaného laserového projektoru a posléze je schopen syntetizovat více barevných paprsků a realizovat tak vícebarevné vykreslování. Celý systém je ...
 • Měření těžkých obrobků 

  Klus, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou velkorozměrové metrologie a popisuje možné metody měření. Zaměřuje se na možnosti využití souřadnicových měřících strojů a laser trackerů včetně jejich příslušenství. Následně jsou tyto ...
 • Modernizace 3D měřicího přístroje 

  Janoušek, Pavel
  Téma práce řeší modernizaci 3D měřicího zařízení. Modernizace byla nutná z důvodu zavedení nových činností. Na základě zákaznických požadavků byla zavedena vstupní kontrola na nové projekty. Dalším důvodem modernizace je ...
 • Navigace pomocí laserového scanneru pro reklamní robot FEKT VUT v Brně 

  Musálek, Martin
  Projekt řeší navigaci robota pomocí dvou laserových scannerů PLS 101-312 umístěných vpředu a vzadu. V první fázi bylo řešeno čtení dat z těchto scannerů a jejich konverze do souřadnic bodů, ve druhé simulace pohybu robota ...
 • Návrh a realizace navigačního systému pro mobilní robot Bender II 

  Venc, Luboš
  Tato práce je návodem pro návrh a realizaci navigačního systému, který je určen pro navigaci ve vnitřních prostorách budov. Z důvodu již existujících knihoven pro práci s laserovým scannerem a předpřipraveným navigačním ...
 • Porovnání metod tvorby 3D modelu 

  Balák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením 3D modelu různými metodami a různými druhy zpracování. Bakalářská práce popisuje postup tvorby modelu v softwaru Photomodeler a Autodesk 123D – Catch. Důležitou částí je porovnání ...
 • Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace 

  Klečka, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl ...
 • Přehled způsobů kvantifikace opotřebení u kyčelních kloubů 

  Zapletal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pozorování a kvantifikace opotřebení kyčelních náhrad. Nejprve byly popsány historické mezníky při vývoji kyčelních náhrad, typy používaných implantátů, různé druhy materiálů a ...
 • Reconstruction of Human Hand Surface for the Purpose of Biometric Recognition of Persons 

  Svoboda, Jan
  Cílem této práce je zkonstruovat zařízení a navrhnout algorimus pro rekonstrukci povrchu lidksé ruky pro účely biometrického rozpoznávání osob. Úvodem jsou krátce představeny existující přístupy k rekonstrukci povrchu ...
 • Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo 

  Najman, Jan
  Tato práce částečně navazuje na projekt dálkově ovládaného vozidla Car4, který byl součástí několika bakalářských a diplomových prací v mechatronické laboratoři FSI VUT v Brně. Cílem této práce je vývoj antikolizního systému ...