Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti výroby otvorů ve stěně trubky 

    Vysloužil, Oldřich
    Téma bakalářské práce je zaměřeno na možné metody výroby otvorů ve stěně trubky. Jsou zde představeny nejznámější způsoby zhotovování otvorů jako je vrtání, stříhání a frézování. Dále je práce doplněna i o některé z ...