Now showing items 1-3 of 3

 • Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku 

  Burian, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává ...
 • Optimalizace přeseřízení svařovacích linek 

  Hanauer, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 se zabývá problematikou laserového svařování railů na sériových svařovacích linkách se zaměřením na snížení celkových nákladů na výrobu jednoho kusu. Předkládá ...
 • Způsoby zapalování jiskřišť 

  Pekárek, Dominik
  Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...