Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace 3D scény pro ovládání robota 

    Blahož, Vladimír
    Tato práce se zaměřuje na možnosti využití datové fůze 3D skenu - point cloudu a barevného digitálního videa v procesu vzdáleného ovládání robotů. Diskutují se zde výhody zobrazení okolí robota kombinací dat z více senzorů, ...