Now showing items 1-2 of 2

  • Interferometrické měření optického signálu v turbulenci 

    Kovaľová, Soňa
    Práca sa zaoberá možnosťami kvantifikácie vplyvu atmosférických turbulencií na optický signál využívaný v bezdrôtovej optickej komunikácii. V prvej časti je atmosféra predstavená ako prenosové médium. Nasleduje stručný ...
  • Měření parametrů laserových svazků 

    Vrábel, Miroslav
    Táto práca pojednáva o vlastnostiach laserového žiarenia. Oboznamuje s teóriou a sposobom úplneho popisu laserových zvazkov. S týmto cielom boli zostavene experimenty na zmeranie geometrických a výkonových parametrov, ...