Now showing items 1-1 of 1

  • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

    Vorlová, Pavla
    Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...