Now showing items 1-1 of 1

  • Povrchový kondenzátor pro parní turbinu 

    Szöcs, Ladislav
    Cieľom tejto diplomovej práce je návrh povrchového kondenzátora s bokovými výstupmi. Samotnému návrhu predchádza rešerš na tému povrchové kondenzátory s bokovými výstupmi. Jadrom práce je termodynamický návrh výmenníka ...