Now showing items 1-12 of 12

 • Nosná konstrukce autosalonu v Trutnově 

  Železná, Radka
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Trutnov. Navržená konstrukce má půdorysný tvar části dvanáctiúhelníku o maximálním rozměru 25m a minimální světlou výšku 6m. ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Patrný, Jan
  Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny v Třebechovicích pod Orebem. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 36m x 72m se sedlovou střechou, která bude sloužit k drezuře a jezdeckým soutěžím. Rozměr ...
 • Nosná konstrukce obchodního centra 

  Plíšková, Iveta
  Cílem mé diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce obchodního centra v Hradci Králové. Jedná se o halu v půdorysném oblouku o rozměrech 120 x 32 m. Konstrukce je tvořená příhradovými vazníky, plnostěnnými ...
 • Obchodní centrum 

  Rádlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení ocelové nosné konstrukce obchodního centra ve Svitavách. Objekt se uvažuje jako trojlodní o půdorysných rozměrech 45×27 m K hlavní lodi je navržen předsunutý ...
 • Ocelová konstrukce autobusového nádraží 

  Plíšková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Dvoře Králové. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 35 x 45 m a válcovou střechou. Objekt bude sloužit jako nástupiště pro cestující, ...
 • Ocelová konstrukce výstavního pavilonu 

  Petrovičová, Lucia
  Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu. Půdorysné rozměry jsou 39,2 x 50,0 m se světlou výškou 10,7m. Nosný systém konstrukce zastřešení je tvořen rovinnými příčnými vazbami ...
 • Skladovací hala 

  Badár, Tomáš
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly v lokalitě města Jihlava. Objekt je uvažován jako dvoulodní o půdorysných rozměrech 36×60 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o ...
 • Tenisová hala v Bystřici pod Hostýnem 

  Pospíšilová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce tenisové haly pro 3 tenisové kurty. Konstrukce je umístěna v Bystřici pod Hostýnem. Halu tvoří 11 příčných vazeb v osové vzdálenosti 5,8 m. Jedná se ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Mešťan, Vojtěch
  Úkolem diplomové práce je vypracovat návrh a posouzení dvou variant nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v lokalitě Polička. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu s půdorysnými rozměry 33 x 48 m s přistavěnou ...
 • Výrobný areál ITAB Boskovice - hrubá vrchná stavba 

  Panáček, Jakub
  Cieľom práce je navrhnúť a popísať stavebne technologickú etapu hrubej vrchnej stavby výrobnej haly, ktorá je súčasťou Výrobného areálu ITAB. Práca je zameraná na rozpočet, časový harmonogram, zaistenie zdrojov energii, ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Koteš, Mário
  Úlohou diplomovej práce je vypracovať návrh a posúdenie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená priečnymi väzbami z oceľových ...
 • Zastřešení vlakového nádraží 

  Olbert, Jan
  Cílem práce je návrh nosné konstrukce nástupištní haly vlakového nádraží. Konstrukce je budována nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 63,0 m x 300,0 m se světlou výškou, umožňující pohyb železničních vozidel podle ČSN ...