Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh měření na průmyslové pračce 

  Těthal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rešerší, kde je stručně popsán prací proces a úvod do navrhování experimentů. V další části je proveden experiment, který je výstupem této práce. Popisuje vliv teploty máchání ...
 • Návrh modelu prádelny budoucnosti 

  Marek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku procesní údržby prádla. Úkolem bylo vypracovat část technologického schématu moderního procesu velkokapacitní prádelny včetně hlavních aparátů, hlavních procesních proudů, pomocných ...
 • Odpadní teplo v rámci průmyslové prádelny 

  Svoboda, Adam
  Tato práce se zabývá profesní údržbou prádla a rešerší o komerčně dodávaných možnostech využití odpadového tepla v rámci průmyslové prádelny. Popisuje odpadové proudy z provozu modelu experimentální prádelny LENP NETME ...
 • Penzion pro seniory 

  Huleja, Adam
  V diplomové práci je řešen a zpracován návrh stavby penzionu pro seniory v Lomničce u Tišnova. Jedná se čtyřpodlažní objekt s jedním technickým podzemním podlažím a plochou střechou. Konstrukční systém je příčný stěnový, ...
 • Průzkum trhu s technologiemi pro údržbu prádla 

  Škrdla, Michal
  Tato práce se v první části zabývá rešerší současné nabídky praček a sušiček pro domácnost. Na základě tohoto průzkumu byl vytvořen přehledný seznam současně dostupných spotřebičů všech cenových kategorií včetně jejich ...
 • Snižování energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla 

  Bobák, Petr
  Práce se zabývá procesem profesní údržby prádla (PÚP) a způsoby, jak snižovat jeho požadavky na energie a další provozní komodity. PÚP představuje specifický energeticky náročný proces, jehož účelem je navrátit použitému ...
 • Systém pro správu archivovaných dat 

  Havlíček, Martin
  Cílem mé práce bylo provést rešerši dostupných databázových systémů a navrhnout vhodný databázový systém pro archivaci dat. Zprovoznit komunikaci a zpracování dat mezi databází a dodanou aplikací Profisignal, která zpracovává ...
 • Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Slovák, Rostislav
  Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekonomické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové ...