Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost obráběcích strojů 

    Smetana, Štěpán
    Diplomová práce se zabývá bezpečností obráběcích strojů, v rešeršní části pojednává o legislativních požadavcích Evropské Unie a České republiky. Jsou zde uvedeny a popsány základní právní předpisy, kterými se výrobci ...