Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza a zpracování informačních stránek - dashboardů 

  Jelenčíková, Adriána
  Dashboardy sú často používaným vizualizačným nástrojom pre zobrazovanie informácií v zrozumiteľnej forme užívateľovi. Vzhľadom na to, že každý užívateľ vníma zobrazené informácie zľahka odlišným spôsobom, nie je možné ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB Brno. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Tyc, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování výrobní linky ve firmě ABB s.r.o. Soustředí se převážně na problematiku úzkých bodů. V první části práce je nastíněna teorie výroby. V druhé části práce je analýza dat, výsledky ...
 • Aplikace pro tablet s OS Android určená pro servisní techniky plynových kotlů 

  Podola, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje specifikaci požadavků, návrh a implementaci aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, primárně využitelnou servisními techniky plynových kotlů. Aplikace umožňuje budování patřičné ...
 • Bytový dům 

  Uhlíř, Karel
  Diplomová práce zpracovává komplexní dokumentaci stavební části novostavby bytového domu na úrovni prováděcího projektu stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce po stránce technické, ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovo Poláček 

  Věžníková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá projektováním nové haly pro provoz kovovýroby a návrhem práškové lakovny v podniku Kovo Poláček v obci Nesvačilka. Vlastnímu řešení předchází úvod do problematiky technologického ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě KOVO STANĚK s.r.o. 

  Benešovský, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro výrobu tryskacích zařízení ve firmě Kovo Staněk s.r.o. Práce obsahuje analýzu a kapacitní propočty jednotlivých výrobních technologií, návrh uspořádání haly a ...
 • Dispoziční řešení malé obrobny v rámci dané firmy 

  Bodnár, Daniel
  Práce se zabývá návrhem dispozičního řešení obrobny pro výrobu těla trysky systému horkých vtoků, vyráběné v sérii 9000 ks/rok. V teoretické části jsou popsány základní postupy a zásady při technologickém projektování. V ...
 • Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká 

  Zatloukalová, Denisa
  Předmětem práce je architektonický návrh dvou vybraných řadových městských domů v rozdílných pozicích. Jeden je situován v uliční frontě Koliště, druhý v ulici Vlhká. Bakalářská práce je ukázkou dvou odlišných přístupů k ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Krajčovičová, Barbora
  Do tejto už i tak zaujímavej situácie zasahuje cestná komunikácia, ktorá i keď nie je hlavnou dopravnou tepnou, masívne predeľuje tieto dva svety. Naša parcela, na mieste pôvodných kamenných hradieb tento efekt bariéry iba ...
 • Hodnocení vlivu stavebních úprav a odlišných dispozic bytů na tržní hodnotu nemovitosti 

  Gilarová, Veronika
  Cílem diplomové práce je zjistit vliv stavebních úprav na tržní hodnotu nemovitosti, konkrétně na byt v panelovém domě. Zkoumán je především vliv stavebních úprav, které mají dopad na dispoziční řešení bytu. Nejprve jsou ...
 • Jednoduchý správce oken pro X Window System 

  Zajdák, Jiří
  Cílem projektu je vytvoření jednoduchého správce oken pro X Window System. Nejprve jsou v textu vysvětlené principy výstavby grafických aplikací, dále návrh správce oken a jeho implementace. Správce oken dekoruje top-level ...
 • Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT 

  Kalinová, Nikola
  Aplikace Alenka má podtitul Aplikace lámající elegantně nahrané knihy automaticky. Myslím, že tento podtitul, kde každé slovo začíná na písmenko ze jména Alenka, vyjadřuje funkci aplikace naprosto jednoznačně :) Zkuste to ...
 • Koncept montážní linky pro montáž centrální části systému termoregulace motoru 

  Juřicová, Vendula
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konceptu montážní linky pro montáž centrální části systému termoregulace motoru. Nejprve je popsán současný stav, následuje rozbor montážních variant, určení montážních časů a cyklů ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru 

  Jirák, David
  Téma diplomové práce, bylo zvoleno společností Valeo Compressor Europe, s.r.o. Jedná se o návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru. Součást je interně označována jako Cylinder a je nedílnou součástí nového ...
 • Návrh desek s plošnými spoji na platformě OrCAD 16 

  Horčička, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh desek s plošnými spoji v prostředí OrCAD 16, zejména na specifikaci vhodné metodiky postupu při jejich návrhu. Součástí práce je sada vzorových úloh,  na kterých je vysvětlen a prezentován ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kindlová, Dita
  Práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek a technologiemi k tomuto cíli potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice webových stránek a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření ...
 • Návrh na zlepšení materiálového toku pro konkrétní výrobní linku v podniku ZKW Slovakia s.r.o. 

  Václavová, Anna
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať výrobný systém jednej výrobnej linky v podniku ZKW Slovakia s.r.o. a navrhnúť možnosť na zlepšenie výroby. Na základe tejto analýzy bolo mojim zámerom vypracovanie návrhu ...
 • Návrh nového rozmístění technologických pracovišť v provozu výroby měděných dílců 

  Pešek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nového uspořádání technologických pracovišť. Nejprve je provedena analýza současného stavu. Dále jsou provedeny návrhy možných variant nového dispozičního řešení. Tyto varianty jsou ...