Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza nákladů obrátkového materiálu stavebního objektu 

  Janás, Patrik
  Předmětem bakalářské práce, Analýza nákladů obrátkového materiálu stavebního objektu, je provést analýzu nákladů se zaměřením na obrátkový materiál. Teoretická část se věnuje kalkulacím nákladů a popisuje jednotlivý obrátkový ...
 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění 

  Novák, Martin
  V této bakalářské práci je řešeno provedení obvodového pláště bytového domu Šemberova. Jedná se o zhotovení provětrávané fasády. Stavebně technologický projekt v bakalářské práci obsahuje pro dané technologické etapy zejména ...
 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologický projekt 

  Lysáková, Vanda
  Diplomová práce se zabývá realizací domu s pečovatelskou službou. Obsahuje technickou zprávu, zařízení staveniště s výkresy. Součástí je časový plán a rozpočet. Dále zpracovává technologický předpis na lešení a monolitické ...
 • Příprava realizace Universitního centra ve Zlíně 

  Rokosová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu realizace Universitního centra ve Zlíně. Práce obsahuje stavebně technologickou studii a dále navazující stavebně technologický projekt. V diplomové práci bylo cílem stanovit časovou, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby požární stanice 

  Šťastný, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologií realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP, ...
 • Realizace novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou 

  Kazda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizací novostavby hasičské zbrojnice ve Ždírci nad Doubravou. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty, posouzení dopravních tras, návrh zařízení staveniště a ...
 • Realizace skladovací haly v Brně Podolí, variantní řešení obvodového pláště 

  Boucník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá variantním řešením obvodového pláště skladovací a administrativní haly v Brně Podolí. První varianta je řešena jako skeletová stavba s výplňovým zdivem z pórobetonových tvárnic Ytong s ...
 • Realizace snížení energetické náročnosti muzea v Horním Studenci 

  Kazda, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení budovy muzea v Horním Studenci. Součástí této etapy je výměna oken a vchodových dveří, zateplení základů, soklu a obvodového zdiva. Pro zateplení je navržen kontaktní ...
 • Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby 

  Dokoupil, Jan
  Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby ...
 • Stavebně technologická etapa provedení obvodového pláště administrativní budovy firmy Geostav v Otrokovicích 

  Vyoral, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologická etapa provedení montáže obvodového pláště administrativního objektu fy GEOSTAV v Otrokovicích. Obsahuje ucelené části pro realizaci této etapy. Jedná se tedy především ...
 • Stavebně technologická etapa zateplení obvodového pláště bytového domu 

  Gregovský, Adam
  Řešením této bakalářská práce je stavebně technologická etapa zateplení obvodového pláště bytového domu v Přerově. Obsahuje ucelené části pro realizaci této etapy. V práci této technologické etapy jsou obsaženy tyto části: ...
 • Strach 

  Pechánková, Petra
  Lešení s video-projekcí na zem galerie působí jako výzva k pohledu z toho správného úhlu, tedy z vrchního patra lešení. V instalaci jde v první řadě o kontakt diváka se situací, kterou člověk postižený akrofobií považuje ...