Now showing items 1-3 of 3

 • Formy vybraných kovů ve vodních systémech. 

  Němec, Tomáš
  Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) byla použita ke stanovení koncentrací labilních forem vybraných kovů (Cu, Ni, Pb) v odpadní vodě odcházející z Fakulty chemické VUT v Brně.
 • Odstraňování olova i jiných kovů z vody 

  Šopíková, Lucie
  Tato práce je rozdělena na tři části. V první části jsou popsány kovy a polokovy, které se vyskytují ve vodách. Ke každému prvku je přiřazen popis jeho vlastností a jeho chování ve vodě, dále je uveden základní popis jeho ...
 • Zastoupení vybraných prvků v lidských vlasech 

  Jochimová, Eva
  Vlasy jsou výborná matrice ke sledování stopových prvků a minerálů v lidském těle. Až dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organismu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech, takže hodnocení minerálního stavu organismu ...