Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza procesu vstřikování termoplastů 

  Stehlíček, Marian
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu vstřikování termoplastů. Jejím cílem je zmapovat proces výroby produktů pro stavební průmysl termoplastickým vstřikováním. A to od přejímky vstupního materiálu až po vyskladnění ...
 • Návrh optimalizace podnikových procesů 

  Kubelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problematiku optimalizace podnikových procesů. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy procesního řízení a přínosy procesního ...
 • Návrh optimalizace procesů v obchodní organizaci 

  Méheš, Filip
  Táto bakalárska práca rieši problematiku optimalizovania podnikových procesov. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy procesného riadenia a jeho prínosov pre podnik. Ďalej popisuje vybrané metódy optimalizácie procesov ...
 • Návrh pro zlepšení podnikového procesu 

  Rudykh, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení podnikového procesu v konkrétní společnosti. Vysvětluje pojem procesního řízení a přínosy neustálého zlepšování. S analýzou současného stavu je vytvořena procesní mapa. Na základě ...
 • Návrh řízení procesu honování 

  Gavač, Adam
  Štúdia, ktorá skúma sľubné spojenie princípov štíhlej výroby a nástrojov Priemyslu 4.0 pre riadenie výroby. Význam každého z týchto pojmov bol vysvetlený a vzájomný vzťah bol preskúmaný v teoretickej rovine. Ďalej boli ...
 • Studie koncepce štíhlé výroby s produkty informačních technologií 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této bakalářské práce je porovnaní principů využiti štíhlé výroby v USA, Japonsku a Ukrajině a porovnaní softwarů pro štíhlou výrobu v těchto zemích. Popisuji výrobní proces, zavedení štíhlé výroby v Japonsku a ...
 • Štíhlý projektový management 

  Vrba, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma štíhlého projektového managementu. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. První je věnována obecným zásadám projektového managementu. Druhá se zabývá výčtem a stručným popisem ...
 • Využití metod štíhlé výroby na vybraném pracovišti 

  Kosařová, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh úpravy pracoviště dle metodiky štíhlé výroby (DMAIC). Cílem je snížení plýtvání a zvýšení produktivity výroby na základě implementace LEAN nástrojů. Teoretická část vymezuje základní ...