Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Kolář, Ladislav
  Práce seznamuje s procesem výroby elektromagnetů včetně způsobů její organizace. Cílem je zlepšení tohoto procesu. Potřebná data se získávala z firemních záznamů a měření přímo ve výrobě. Pomocí analýzy těchto informací ...
 • Implementace celkové efektivnosti zařízení pro zlepšování výrobních procesů 

  Koppová, Aneta
  Práce se zabývá problematikou sledování efektivnosti výrobních strojů ve firmě Siemens s. r. o., o. z. Elektromotory Mohelnice, prostřednictvím ukazatele celkové efektivnosti zařízení. Cílem bylo analyzovat současný stav ...
 • Implementace systému Milk Run pro výrobní linky zvolené oblasti 

  Nemec, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na implementáciu logistického systému Milk run pre automotive linky vo zvolenom výrobnom podniku, ktorý umožňuje včasné a efektívne dodávky materiálu do výroby. Teoretická časť práce sa zaoberá ...
 • Implementace štíhlé výroby ve výrobním provozu 

  Peterka, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. Na začátku ...
 • Modifikace montážní linky pro výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilů 

  Palacka, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom modifikácie montážnej linky pre výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilov. Začiatok tejto práce je venovaný teoretickému popisu najčastejšie používaných systémov Poka-Yoke ...
 • Návrh metodiky stanovení výkonových norem 

  Zika, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky stanovení výkonových norem ve výrobním podniku. Úvodní část pojednává o teoretických východiskách a metodách štíhlé výroby. V druhé části je uvedena analýza podniku, současný ...
 • Návrh metodiky stanovení výkonových norem na výrobní lince 

  Adamovič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobnej linky v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. a následným návrhom optimalizácie pomocou metódy MTM. Na úvod máme vymedzené ciele, ktorých sa snažíme dosiahnuť. Nasledujú ...
 • Návrh optimalizace výrobní linky v sériové výrobě 

  Lyčka, Aleš
  Tento diplomový projekt se zabývá výrobní linkou ve vybrané firmě. Nejprve je zpracována teoretická část zabývající se štíhlou výrobou, následně je popsána vybraná firma a samotná výrobní linka. Na výrobní linku je nahlíženo ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Alánová, Hana
  Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Návrh štíhlého výrobního procesu se zaměřením na realizaci výrobního layoutu 

  Novák, David
  Tato diplomová práce za zabývá návrhem štíhlého výrobního procesu s hlavním zaměřením na úpravu výrobního layoutu linky pro výrobu tepelných čerpadel, ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V úvodní části práce ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Optimalizace činnosti měrového střediska 

  Benda, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací činností v oddělení PUQ (Dodavatelská kvalita) ve firmě Robert Bosch České Budějovice. Uvedené oddělení je zodpovědné za vstupní kontrolu dílců do výroby, kontrolu nových dílců včetně ...
 • Optimalizace procesu zásobování výrobní linky 

  Kremzová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu zásobování výrobní linky podniku JKVB, s. r. o. Vychází z analýzy procesu zásobování a zaměřuje se na nalezení jeho úzkých míst. V rámci řešení je navržena metodika stanovení ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Optimalizace výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství 

  Schnederle, Petr
  Diplomová práce zpracována v rámci studijního oboru Elektrotechnická výroba a management je zaměřena na optimalizaci a racionalizaci výroby plastů, technologií vakuového tváření plastů za tepla, v konkrétním podniku. ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace 

  Pechánek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Posouzení pracoviště výrobní linky 

  Bařinka, Martin
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu poznání v oblasti navrhování výrobních linek a posouzením vybrané výrobní linky. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výroby jako klíčového procesu v podniku ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s principy štíhlé výroby, což je metodika ke zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce. V první části práce je ukázaná propojenost štíhlé výroby s konceptem štíhlého podniku. ...