Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza hodnotového toku 

  Perutka, Michal
  Předmětem diplomové práce „Analýza hodnotového toku“ je analyzovat montážní pracoviště firmy IFE-CR, a.s. z hlediska toku hodnoty a metod štíhlé výroby. Cílem práce je zvolit priority pro uplatňování metod štíhlé výroby ...
 • Analýza procesu vstřikování termoplastů 

  Stehlíček, Marian
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu vstřikování termoplastů. Jejím cílem je zmapovat proces výroby produktů pro stavební průmysl termoplastickým vstřikováním. A to od přejímky vstupního materiálu až po vyskladnění ...
 • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

  Kmeť, Lenka
  Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
 • Návrh a nastavení standardů materiálového toku pro vybrané komponenty z 3 produktových skupin ve firmě Edwards a následné vyhodnocení 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nastavením standardů materiálového toku a jeho optimalizací podle principů štíhlé výroby ve společnosti Edwards s.r.o. První část práce se věnuje teoretickému úvodu do problematiky logistiky ...
 • Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem ...
 • Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové zakázky 

  Adamík, Vít
  Téma diplomové práce bylo realizováno ve vybrané strojírenské firmě vyrábějící přesné obrobky na zakázku v malých sériích. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu optimálního zásobovacího procesu pro nové zakázky. V první ...
 • Návrh štíhlé výroby a její implementace do podmínek provozu při uplatnění digitalizace 

  Šmíd, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh štíhlé výroby a její implementaci za pomocí digitalizace v podniku Fatra, a.s. Napajedla. Dílčím cílem práce je analýza funkcí, výhod a významu systému MES ve společnosti. Nejprve bude ...
 • Návrh štíhlé výroby ve vybraném provozu 

  Bistrá, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na implementaci štíhlého prvku do výrobního procesu ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Za pomoci štíhlého prvku Value Stream Mapping (VSM) – mapování toku hodnot je zjištěna ...
 • Návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale 

  Vrbacký, Tomáš
  Práce je zaměřena na návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale společnosti TOS KUŘIM – OS. a.s. Pomocí štíhlého prvku value stream mapping je z analyzován tok hodnot současného stavu vybraného výrobního ...
 • Návrh výrobního procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby 

  Končický, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací štíhlých prvků do výrobního procesu ve vybrané společnosti. Prostřednictvím metody štíhlé výroby Mapování toku hodnot je provedena analýza současného stavu, ze které vyplývá několik ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Nachtmann, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje způsob výroby v japonském podniku Daikin Device Czech Republic s.r.o. se zdůrazněním výrobního programu, vybavenosti a výrobního systému s využitím prvků štíhlé výroby. Z analýzy stavu průběhu ...
 • Optimalizace a návrh tiskového centra za využití metod štíhlé výroby ve společnosti IMI International, s.r.o 

  Matoušek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového pracoviště a optimalizací procesu tisku výrobní dokumentace pro dané výrobní úseky u firmy IMI International s.r.o. Řešení problematiky začíná analýzou procesu, která poukázala na ...
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Paseka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh úsporných opatření a snížení plýtvání v průmyslovém podniku. V první části je zpracován obecný přehled metodiky štíhlé výroby a nástrojů, které pomáhají zvýšit produktivitu, kvalitu a ...
 • Projekt štíhlé výroby a implementace 

  Matějíček, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o štíhlé výrobě a její implementaci ve firmě Alca plast, s.r.o. v Břeclavi, která se zabývá výrobou výhradně sanitární techniky. Díky teoretickým znalostem o štíhlé výrobě navrhneme nový ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Přínosy optimalizace výroby produktu 

  Vémola, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výroby termostatu s baňkou K22 v podniku Invensys Appliance Šternberk, s. r. o. Analyzuje proces výroby a navrhuje jeho optimální řešení. Práce také popisuje další možná řešení, ...
 • Racionalizace výroby digitálního přijímače 

  Polák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní ...
 • Studie návrhu na zlepšení výrobního procesu 

  Szymanik, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu, určení úzkého místa procesu a jeho optimalizace. V práci je popsán a zanalyzován výrobní proces firmy. Na základě této analýzy bude vytvořen návrh na zlepšení.