Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení zákazníků metodami umělé inteligence 

    Butela, Michal
    Tato práce se zabývá hodnocením zákazníků školicího centra. Předmětem zkoumání jsou dotazníky, které vyplňují účastníci po skončení kurzu. Na zpracování jsou použité metody umělé inteligence. Hodnocení spokojenosti s kurzy ...