Now showing items 1-2 of 2

  • E-learningový kurz autoškoly 

    Hurtečák, Lubomír
    Diplomová práce obsahuje základní informace o e-learnigu a jeho rozdělení podle různých kritérií. Taktéž je popsán vývoj a současné trendy e-learningu. Je řečeno, co je třeba k vytvoření distanční (elektronických) studijních ...
  • Model e-learningu pro e-commerce 

    Brabcová, Kateřina
    Diplomová práce shrnuje možné způsoby využití Internetu k realizaci e commerce ve smyslu obchodu se vzděláním. Práce pojednává o formách počítačem podporovaných metod výuky, shrnuje použitelné softwarové nástroje, webové ...