Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty 

  Vencálková, Ludmila
  Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při ...
 • Analýza vlivu ceny rekonstrukce na cenu obvyklou nájemního domu v Ostravě 

  Rojíček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu revitalizace panelového bytového komplexu na cenu obvyklou. Objekt se skládá ze tří samostatných vchodů a nachází se v Moravské Ostravě a Přívoze v kraji Moravskoslezském. Teoretická ...
 • Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ 

  Prokeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením okruhu problémů pronájmů v podmínkách nového občanského zákoníku. Obsahem práce je nejprve seznámení se se změnami v NOZ a daněmi mající vliv na tuto problematiku. Dále se práce zaměřuje ...
 • Energetické hodnocení administrativní budovy 

  Stadtherr, Jan
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením administrativních prostor budovy. Teoretická část je věnována legislativnímu podložení energetického hodnocení, tedy zákonům, vyhláškám a technickým normám. Ve výpočtové ...
 • Faktory ovlivňující tržní nájemné u zemědělských pozemků v Troubelicích a v jejich okolí 

  Nevěřilová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na tržní nájemné u zemědělských pozemků v obci Troubelice a okolí a zjištění faktorů, které ovlivňují tržní nájemné. V rámci práce byl proveden průzkum trhu a získaná data byla roztříděna podle ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Zbranková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá způsoby financování při pořízení osobního automobilu pro danou společnost. Zpravuje o finanční situaci podniku a vyhodnocuje nabídky institucí, které se zabývají úvěry a leasingem. Hlavním cílem ...
 • Investiční záměr 

  Hodinková, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti GSR s.r.o. Jedná se o investici do firemního areálu, jehož součástí by byla administrativní budova s kancelářemi a skladem. Tento ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Kellnerová, Sabina
  Diplomová práce popisuje současný stav na trhu s nájemním bydlením ve vybraných městských částech statutárního města Brna a dále popisuje a vyhodnocuje základní faktory, které cenu nájmu ovlivňují. Součástí práce je průzkum ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně. 

  Portová, Nikola
  Diplomová práce popisuje současný trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Brna. Nejprve nabízí obecný pohled na nájemní bydlení, poté porovnává výši obvyklého nájemného v jednotlivých kategoriích a katastrálních ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují, v obci Kyjov 

  Ondříšek, Roman
  Diplomová práce na téma „Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v obci Kyjov“ se zabývá analýzou a porovnáváním výše nájemného u nabízených bytů v mnou zvolené lokalitě. Rozebírá faktory, které mají specifický vliv na ...
 • Nájemné bytu v Mostě a faktory, které je ovlivňují 

  Bartošová, Hana
  Diplomová práce se zabývá průzkumem trhu pro zjištění výše obvyklého nájemného ve městě Most a posouzením faktorů, které na výši nájemného působí. Pro průzkum trhu jsou stanoveny čtyři kategorie bytů, kterými jsou 1+1 a ...
 • Nájemné bytu ve Zlíně a faktory, které je ovlivňují. 

  Běláková, Zuzana
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě města Zlín. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách města a posuzuje změny nájmů z hlediska polohy, vybavení ...
 • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

  Novotný, Jaroslav
  Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...
 • Nájemní bydlení 

  Benešová, Karolina
  Předmětem bakalářské práce je popis institutu nájmu bytu, vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Práce se především specializuje na analýzu a popis nájemního bydlení a jeho dostupností pro obyvatelstvo ...
 • Návrh financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Nováčková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy financování pořízení dlouhodobého majetku. V první části vymezuje druhy dlouhodobého majetku, způsoby, jakými lze dlouhodobý majetek financovat a dále uvádí výhody a nevýhody těchto ...
 • Návrh vhodné formy financování investičního projektu v podmínkách rizika a nejistoty 

  Pekár, Martin
  Diplomová práca je zameraná na výber vhodnej formy financovania dlhodobého majetku so zameraním sa na najbežnejšie dostupné formy financovania prostredníctvom leasingu a bankového úveru. Prostredníctvom rôznych metód ...
 • Operativní leasing 

  Holzer, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na téma Operativní leasing. Uvedené téma rozvíjí v oblasti účetní, právní a daňové. Zabývá se aktuální nabídkou v této oblasti a jejím cílem je posouzení nabídky služeb konkrétní leasingové ...
 • Opravy a technické zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku 

  Kabáč, Ľudovít
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku vykonávania opráv a technického zhodnotenia na vlastnom a prenajatom majetku. Vymedzuje základné pojmy, ich rozdiely a popisuje možné varianty, ktoré vznikajú v praxi. Na záver ...
 • Posouzení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska návratnosti investice 

  Chytil, Jaroslav
  Zaměřil jsem se na hodnocení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska návratnosti investice. Pro názornost a příklad jsem zvolil část průmyslového areálu v Nové Vsi u Pohořelic. Při řešení bylo použito vědomostí ...
 • Provádění oprav a TZH na najatém majetku 

  Manzoor, Roman
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku provádění oprav a technického zhodnocení na najatém majetku. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na řešení situace po provedení ...