Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnost CNC brusek 

  Beránek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti CNC brousících strojů. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky EU a ČR, které se týkají tématu práce. Druhá část práce se zaměřuje na bezpečnost ...
 • Blansko - město bezbariérové? 

  Mikysková, Anna
  Obsah bakalářské práce pojednává o aktuálním stavu konkrétních úseků užívaných zdravotně postiženými osobami ve městě Blansku. V teoretické části práce je představeno město Blansko, jeho okolí a historie. Další část je ...
 • Malé a mikro fotovoltaické systémy 

  Nováček, Richard
  Diplomová práce se zabývá komponenty fotovoltaiky a jejich principy. Zhodnocení typů systému fotovoltaických systému a jejich vliv na přenosovou soustavu. Práce se zabývá finanční podporovou pro malé a mikrofotovaltické ...
 • Ochrana půdy - právní řád ČR a EU 

  Gavlasová, Iva
  Bakalářské práce postihuje a dokumentuje základní degradační procesy v půdě zemědělské a lesní, které patří k přírodnímu bohatství naší země. Dále poukazuje na legislativní předpisy související s ochranou půd v ČR i EU a ...
 • Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO 

  Kříž, Miloslav
  V práci se zabývám technicko-ekonomickým porovnáním technologií na ČOV 50 až 2000 EO na základě zpracování vybraných údajů majetkových a provozních evidencí (VÚME, VÚPE) za roky 2013 až 2015 poskytnutými Ministerstvem ...