Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zavedení nového produktu na trh 

    Kovářová, Veronika
    Předmětem bakalářské práce „Návrh zavedení nového produktu na trh“ je analýza uvedení nového typu kupónu Unišek + společnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o. na domácí trh. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části bude ...
  • Recyklace fotovoltaických modulů 

    Cingel, Štefan
    Tato bakalářská práce se v první části zaměřuje na rozdělení FV článků, jejich vývoj a výrobní procesy. Dále jsou zde obecně popsány recyklační metody a jejich základní rozdělení a druhy, které se běžně využívají. V ...