Now showing items 1-8 of 8

 • Elektroinstalace rodinného domu – prováděcí dokumentace 

  Hájek, Karel
  Cíle této práce jsou rozděleny do tří částí. V první části je čtenář seznámen s problematikou silových a datových instalací, což zahrnuje legislativu potřebnou pro tvorbu projektů v oboru elektro, připojení objektu k ...
 • Návrh zavedení nového produktu na trh 

  Kovářová, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „Návrh zavedení nového produktu na trh“ je analýza uvedení nového typu kupónu Unišek + společnosti Le Cheque Dejeuner, s.r.o. na domácí trh. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části bude ...
 • Přehled a rozdělení legislativních dokumentů evropské unie v oblasti civilního letectví 

  Koláček, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a rozdělení legislativních dokumentů v oblasti civilního letectví platných v Evropské unii podle jejich obsahu.
 • Přejezdy na železničních tratích 

  Nováková, Anna-Marie
  Tato práce řeší problematiku železničních přejezdů z hlediska interpretace veškeré dostupné legislativy. Snaží se zjistit, zdali se dostupné legislativní zdroje pro projektování železničních přejezdů shodují, a tedy na ...
 • Technologický postup výroby ocelových konstrukcí 

  Vedra, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá legislativou a kontrolou výroby ocelových konstrukcí výrobků. Hlavním cílem diplomové práce je vypracování potřebných technických předpisů a dokumentů, které zajišťují splnění technických ...
 • Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení 

  Babuš, Ondřej
  Tato práce se zabývá zpracováním elektrických a elektronických zařízení, které jsou již označeny jako odpad. Je zde postihnut legislativní rámec zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení, které jsou obecně ...
 • Výroba ovocných kojeneckých výživ a jejich kontrola 

  Gállová, Eva
  Táto bakalárska práca sa zaoberá technologickým postupom výroby ovocných kojeneckých výživ a ich kontrolou. Konkrétne udáva prehžad vlastností používaného ovocia a prísad k ich výrobe. Rozoberá jednotlivé postupy spracovania ...
 • Zpracování a vyhodnocení dat získaných z prototypu jednotky pro energetické využití biomasy 

  Blažková, Blanka
  Hlavní náplní této práce je vyhodnocení experimentálně naměřených dat na prototypu jednotky pro energetické využití různých druhů biomasy o výkonu 1 MW. Dále pak seznámit se s problematikou energetického využívání biomasy ...