Now showing items 1-9 of 9

 • Lehké malty s obsahem alternativních surovin odolné působení nepříznivých vlivů 

  Morkusová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a následným vývojem lehkých cementových malt s obsahem alternativních surovin. Pozornost byla zaměřena na studium působení extrémních vlivů, jako je vysoká teplota (až 1200 °C), mráz ...
 • Možnosti recyklace v oblasti technologie pískového pórobetonu 

  Kostura, Patrik
  Odpadní pórobetonová drť vzniká buď přímo ve výrobně pórobetonu, nebo až na stavbě. Možnosti, jak nakládat s pórobetonovou drtí jsou dvě. Buďto ji budeme řešit jako lehké kamenivo, nebo jako surovinu pro výrobu pórobetonu. ...
 • Studium vlastností plniv do kompozitů s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 

  Vovesný, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na chování přírodního i umělého kameniva a jejich chování v polymer – cementových kompozitech při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v kamenivu a ...
 • Studium vlivu složení lehkých vláknobetonů na fyzikálně-mechanické vlastnosti 

  Šindelek, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem lehkých konstrukčních betonů doplněných o ocelová vlákna, kde sleduje jejich dopad na fyzikální a mechanické vlastnosti. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. ...
 • Ultralehké betony s vysokými užitnými vlastnostmi 

  Popelková, Adéla
  Tato diplomová práce pojednává o technologiích výroby ultralehkých betonů pomocí přímého vylehčení cementového tmele a současně nepřímého vylehčení pomocí lehkých kameniv. Dále se zabývá volbou vhodných surovin pro tyto ...
 • Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu 

  Pešek, Lukáš
  Práce se zabývá sledováním vlivu vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti ztvrdlého betonu. V rámci experimentu byla odzkoušena zkušební tělesa ze dvou různých lehkých betonů, a dvou různých vstupních vlhkostních stavů ...
 • Vývoj podmínek peletizace vedlejších energetických produktů 

  Burešová, Eliška
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vedlejších energetických produktů do solidifikované podoby. V teoretické části byly popsány způsoby odlučování jemných částic, charakteristiky a vlastnosti vedlejších energetických ...
 • Vývoj požárně odolných správkových malt s jemnozrnným plnivem 

  Záruba, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na požárně odolné správkové malty s jemnozrnným plnivem. Cílem této práce je výzkum a vývoj jemnozrnné správkové malty odolné vůči vysokým teplotám, jež jsou charakteristické při vzniku požáru. ...
 • Vývoj Ultralehkých betonů 

  Popelková, Adéla
  Tato bakalářská práce pojednává o technologiích výroby ultralehkých betonů pomocí přímého vylehčení cementového tmele a současně nepřímého vylehčení pomocí lehkých kameniv. Dále se zabývá volbou vhodných surovin pro tyto ...