Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh technologie výroby součásti "Krytka 2432" 

  Bednář, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytky “2432“, dílce z plechu. Na základě literární rešerše, její studie a vlastních zkušeností byla vypracována tato práce. byla prostudována ...
 • Návrh technologie výroby tvarového víka 

  Doležal, Václav
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby tvarového víka plošným tvářením se zaměřením na stříhání, ohýbání, tažení, dále na lemování a zhotovení požadovaných otvorů. Na základě literární studie je popsáno několik ...
 • Návrh technologie výroby vodícího táhla 

  Zejda, Václav
  Práce je zaměřena na návrh výroby lisované součásti vodícího táhla umístěného v nápravě nákladního automobilu. Výrobek je z materiálu S420MC o tloušťce 4 mm a plánovaná výrobní série je 84 000 kusů ročně po dobu 7 let. ...
 • Technologie lemování plechů 

  Sobotková, Kateřina
  Na základě literární studie problematiky plošného tváření a internetového průzkumu je v práci přiblížena problematika ohybu, lemování plechů, lemování otvorů, stroje a nástroje pro lemování a speciální lemovací stroje a ...
 • Technologie výroby součásti tvářením 

  Litochlebová, Soňa
  Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové ...
 • Technologie výroby víka pro klimatizaci 

  Doležal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá plošným tvářením, se zaměřením na základní práci tažení, jako je lemování. Cílem práce je návrh tvářecího nástroje pro výrobu víka klimatizace ze zadaného plechu. Byl proveden experiment k ...
 • Výroba krycího plechu zámku 

  Rubáš, Petr
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby krycího plechu zámku, který společně s dalšími díly tvoří část zámku pátých dveří u osobního automobilu. Kryt je vyroben z plechu o tloušťce 2 mm a obsahuje řadu ohybů, prolisů, ...