Now showing items 1-8 of 8

 • Administrativní budova s výrobnou nábytku 

  Neuner, Jakub
  Diplomová práca rieši návrh administratívnej budovy s výrobnou nábytku. Stavba je situovaná v Brne v katastrálnom území Horní Heršpice. Objekt je dispozične a konštrukčne rozdelený na dve časti, výrobnú halu a administratívnu ...
 • Detached Family Residence 

  Roštár, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dvojpodlažného rodinného domu na parcele 983/101 v Babiciach nad Svitavou. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Babice nad Svitavou. Návrh rodinného domu sa zaoberá architektonickým, ...
 • Jezdecká hala ve Valašském Meziříčí 

  Rantová, Katarína
  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh drevenej konštrukcie jazdeckej haly. Hala je jednoloďový objekt na pôdorysných rozmeroch 32,0m x 72,0m s výškou 10,0m. Nosná konštrukcia je tvorená drevenými oblúkovými rebrami z ...
 • Jezdecký areál 

  Lauková, Alžbeta
  Predmetom projektu je novostavba jazdeckého areálu v katastrálnom území Kuřim, kraj Jihomoravský. Objekt je navrhnutý pre verejnosť. Budova má dve nadzemné podlažia. V objekte sa nachádza stajňa, jazdecká hala s príručnými ...
 • Lávka pro pěší a cyklisty ve městě Zvolen 

  Hric, Fedor
  Diplomová práca sa zaoberá drevenou konštrukciou lávky pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v meste Zvolen a to vo variantnom usporiadaní. V prvej variante je lávka navrhnutá ako prostý oblúkový nosník z lepeného ...
 • Obchodní dům 

  Čierny, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnutie konštrukcie obchodného domu v meste Banská Bystrica na území Slovenska. Minimálna pôdorysná zastavaná plocha činí 2 000 m2. Minimálny počet podlaží je stanovený na 2. Navrhnutá stavba sa ...
 • Rozhledna 

  Bednár, Michal
  Zadaním bylo navrhnout a posoudit nosnou konstrukci rozhledny . Material ocel a drevo . Rozhledna je 27,22 m vysoká a po výške sa od záklani srka zmenšuje . Konstrukčný systém s priebežnými stĺpmi a vodorovným stužením.
 • Víceúčelový objekt v Olomouci 

  Toman, Tomáš
  Predmetom diplomovej práce je návrh drevenej nosnej konštrukcie Viacúčelového objektu v Olomouci. Objekt má eliptický pôdorys s rozmermi 50x30 m a výškou 11 metrov. Hlavná myšlienka tvaru konštrukcie je eliptická kupola. ...