Now showing items 1-4 of 4

 • Implementace optických vláken s FBG senzorickými elementy do technických textilií 

  Zaytsev, Vsevolod
  Tato bakalářská práce má za cíl teoretický rozbor problematiky \acs{FBG} (\acl{FBG}), její použití v oblasti telekomunikačních technologií a návrh chytré textilie na základě FBG filtru. Teoretická část této práce probírá ...
 • Lepené hybridní spoje v automobilovém průmyslu 

  Ševčík, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá lepenými hybridními spoji, které se používají při spojování dílů moderních karoserií. Práce nejprve obecně popisuje postup výroby celé karoserie od stříhání polotovarů až po její ...
 • Lepení PET-G 3D tištěných dílů 

  Maxa, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku lepení materiálu PET-G, který se využívá pro tisk 3D modelů v 3D tiskárnách. Cílem práce je vybrat a následně otestovat lepidla vhodná pro lepení uvedeného materiálu. Vhodnost ...
 • Trvanlivost lepených přípojů konstrukčních dřevěných prvků 

  Mlčák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem trvanlivosti lepených přípojů konstrukčních dřevěných prvků. Teoretická část práce se zabývá stavbou dřeva, vybranými vadami dřeva, popisem tesařských spojů a spojovacích prostředků. ...