Now showing items 1-1 of 1

  • 3D skenování lesklých povrchů 

    Zeman, Jakub
    Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...