Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky 

    Kohoutková, Martina
    Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. ...
  • Založení malého podniku 

    Zeman, Vojtěch
    Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení nové lesní školky. Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První částí jsou cíle práce a zvolená metodika. Druhá část obsahuje ...