Now showing items 1-2 of 2

  • Měření parametrů větru na palubě malého letadla 

    Helia, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá větrem a jeho působením na bezpečnost civilního letectví. Autor zde píše o způsobech měření parametrů větru na palubě malého letadla a definuje chyby jednotlivých postupů.
  • Vliv lidského činitele v provozu dopravních letounů 

    Pískatý, Slavomír
    Diplomová práce se zabývá problematikou lidského činitele v provozu civilních dopravních letounů. Zaměřuje se především na vyhodnocení druhu, původu a četnosti jednotlivých chyb v technice pilotáže letadel. Součástí práce ...