Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace nových evropských předpisů na provoz letiště Hranice (LKHN) 

  Titz, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je provést přehledný rozbor zajištění letového provozu na letišti Hranice (LKHN). Dalším cílem je vytvořit metodiku pro aplikaci tohoto rozboru, využitelnou provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště.
 • Architektonická studie objektů (provozně-technických a sportovně-společenských) brněnského letiště Medlánky 

  Otto, Karel
  Projekt ukazuje vizi možné přestavby letiště Medlánky, jehož areál je v současné době v neuspokojivém stavu a bez možnosti dalšího vývoje. Cílem je jasná a přehledná struktura umožňující další růst. Nejvyšší prioritu má ...
 • Design bezojového letištního tahače 

  Holováč, Marek
  Témou tejto práce je návrh konceptu bezojového letiskového ťahača vysokej výkonovej kategórie. Koncept prináša odlišné tvarové riešenie celkového vzhľadu vozdila založené primárne na nových technológiach a riešeniach.
 • Informační systém letiště 

  Velebová, Jana
  Cílem této práce je vytvořit informační systém dle požadavků sportovního letiště v Medlánkách. Tento systém bude sloužit členům aeroklubu jako zdroj informací. Jeho hlavní součástí je rozvrh leteckého provozu určený pilotům ...
 • Inovační metody provádění biologické ochrany letišť 

  Bulíček, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je identifikace biologických hrozeb a analýza současných prostředků používaných při biologické ochraně letišť, popis jejich účinnosti a možnostmi jejich uplatnění. Dále se v práci pojednává o ...
 • Letecká přeprava nákladu 

  Zeman, Petr
  Bakalářská práce nahlíží do systému letecké přepravy nákladu. První část se zabývá rozdělením nákladových prostorů letadel do tříd podle bezpečnostních předpisů. Další část popisuje využití leteckých kontejnerů a palet a ...
 • Letiště Zábřeh 

  Rycková, Silvie
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby Správní budovy letiště. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu je obdélníkový. Budova je navržena z ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Kuchtík, Pavel
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení byl návrh nádraží VRT v Brně- Tuřanech, nedaleko brněnského letiště. Byla navržena nádražní budova s nástupišti a čtyřmi kolejemi. Dvě z nich ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Návrh metod na hodnocení kapacit letištních subsystémů 

  Londa, Jaroslav
  Práce pojednává o kapacitě letištních subsystémů a popisuje různé metody hodnocení kapacity včetně faktorů, které ji ovlivňují. První část obsahuje teoretický rozbor způsobů hodnocení letištních subsystémů, především ...
 • Návrh RNAV SID a STAR tratí pro letiště Brno Tuřany 

  Zvolánek, Jiří
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem RNAV SID a STAR tratí pro letiště Brno Tuřany. Rozebírá využití současných konvenčních příletových a odletových tratí pro dané letiště a popisuje jeho TMA. Na základě zjištěných ...
 • Návrh úprav mezinárodní marketingové strategie vybrané společnosti 

  Prokopová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na pozměňovací návrhy současně uplatňované marketingové strategie společnosti Letiště Brno, a.s. tak, aby byla v souladu s krátkodobými i dlouhodobými cíli. Teoretická část práce se zabývá ...
 • Optimální dispozice pracovišť bezpečnostní kontroly cestujících 

  Bordovský, Lukáš
  Závěrečná diplomová práce rozebírá jednotlivé prvky pracoviště bezpečnostní kontroly a řeší jejich optimalizaci s ohledem na předpisovou stránku věci a také začlenění do dispozičního řešení stávajících prostor s vizí ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtu manipulačního zařízení určeného k přepravě vrtulníku BELL mezi hangárem a letištní plochou. V první části práce je uveden rozbor možných mechanismů použitelných k manipulaci ...
 • Požadavky pro zavedení letounu Boeing B747-800 na letišti Praha-Ruzyně 

  Nastálek, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je určit provozní požadavky letounu Boeing B747-8 na letiště Praha-Ruzyně. Stanovuje nevyhovující požadavky letounu na letiště a navrhuje vhodné opatření pro jejich odstranění. Práce obsahuje pojednání ...
 • Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání 

  Jaša, Marek
  Cílem bakalářské práce je stanovit podmínky pro certifikaci plochy dle požadavků předpisů L14 a LA3 a následně je aplikovat na konkrétní plochu. Dále práce stanovuje podmínky pro vzlety a přistání z jakékoliv plochy, kterými ...
 • Prototypové ověření modifikace evolučního algoritmu 

  Švestka, Marek
  Tato práce se zabývá evolučními algoritmy s vazbou na problém plánování přistávání letounů na letištích. Cílem práce je vytvořit genetický algoritmus na řešení této úlohy, aplikovat zvolené modifikace od vedoucího práce, ...
 • Provoz z kontaminované dráhy 

  Michna, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problém provozu letadel z kontaminovaných drah. Vyjmenovává jednotlivé druhy kontaminace a popisuje měření, které na kontaminovaných drahách probíhá. Zabývá se také přístroji, které jsou určeny pro ...
 • Zavedení postupů navigace podle požadavků PBN (Performance Based Navigation) na regionálním letišti 

  Veselý, Petr
  Dizertační práce je zaměřena na řešení problematiky postupů v koncových řízených oblastech (TMA) regionálních letišť. Cílem práce je poskytnout komplexní studii možnosti zavedení postupů pro přístrojové přílety, odlety a ...
 • Základní přehled civilních mezinárodních letišť států evropského regionu 

  Novotný, Roman
  V práci bylo třeba se nejprve seznámit s problematikou vývoje letišť, kde jsem vycházel ze základní myšlenky: „ nejprve bylo sestrojeno letadlo, a pak se stavělo letiště“. Práce obsahuje rozdělení letišť dle našeho ...