Now showing items 1-7 of 7

 • Dálniční viadukt 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukci pro převedení dálnice přes veslařskou dráhu. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje zavěšený most o třech polích. Návrh a posouzení bylo ...
 • MOST NA D1 (LIETAVSKÁ LÚČKA - VIŠŇOVÉ) NAD ÚDOLÍM v km 4.313 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem této diplomové práce je návrh silničního mostu na D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové v Žilinském kraji, okres Žilina, Slovenská republika. Objekt slouží k přemostění údolí v KM 4,313 a pozemní komunikace v KM ...
 • Most přes Lochkovské údolí 

  Zvolánek, Lukáš
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu. Most převádí rychlostní komunikaci přes Lochkovské údolí. Nosná konstrukce je tvořena spojitým jednokomorovým nosníkem o šesti polích s ...
 • Most přes řeku Berounku 

  Gratza, Jonáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Roztoky, přemosťující řeku Berounku. Byly navrženy 3 možné varianty. Jedna z těchto variant byla vybrána a podrobněji zpracována. Řešenou variantou byl komorový ...
 • Návrh předpjatého mostu na R1 u Nitry 

  Komárková, Petra
  Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na R1 u Nitry, přemosťující řeku Nitru. Jsou navrženy tři varianty řešení, z nichž je právě jedna vybrána a detailněji rozpracována. Jedná se o tříkomorový ...
 • Přemostění přehrady 

  Kučerka, Ján
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes přehradu. Byly zpracovány 2 varianty přemostění. Vybraná varianta je spojitý nosník o třech polích. Příčný řez je tvořen komorovým průřezem s proměnnou ...
 • Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu 

  Němec, Martin
  Diplomová práce řeší návrh přemostění řeky a trati ČD na městském obchvatu. Jedná se o spojitou mostní konstrukci převádějící komunikaci S 11,5/70 přes údolí řeky Šlapanky a železniční trať Šatov – Kolín, TÚ 1201. Práce ...