Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza letových výkonů letounu VUT 081 KONDOR 

  Kerndl, Jindřich
  Tato diplomová práce se věnuje analýze letových výkonů letounu VUT-081 Kondor. Na začátku se zaměřuje na stanovení aerodynamických podkladů a odhad tahových charakteristik pohonné jednotky. Z těchto podkladů jsou letové ...
 • Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž 

  Malinowski, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem malého bezpilotního letounu určeného pro soutěž Air Cargo Challenge 2015. Práce je uspořádána dle postupu vývojových prací. Na prvotní koncepční návrh navazuje volba vhodného tvaru letounu ...
 • Koncepční návrh dvoumístného lehkého monitorovacího letounu 

  Kaňák, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o koncepčním návrhu lehkého monitorovacího letounu. Řeší přizpůsobení již vzniklého letounu VUT 001 Marabu, nově stanoveným požadavkům vycházejících z definice typické mise. Návrh nové geometrie ...
 • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

  Seman, Matúš
  Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...
 • Koncepční návrh soutěžního modelu letadla 

  Čavojský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom nového modelu letúnu pre konštruktérsku súťaž Air Cargo Challenge 2019. Úvod práce sa zameriava na výklad pravidiel súťaže s následnou bodovou analýzou. V rámci podrobnejšieho ...
 • Koncepční návrh výkonného kluzáku s pomocným elektrickým pohonem (dle EASA CS-22) 

  Hlůšek, Josef
  Diplomová práce se věnuje koncepčnímu návrhu kluzáku s elektrickým pohonem dle předpisu CS-22. Je zpracován statistický rozbor kluzáků s pomocným pohonem, který je použit pro stanovení základních návrhových parametrů, ze ...
 • Letové výkony lehkého letounu kategorie STOL 

  Koudelka, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vliv jednotlivých částí zvoleného letounu na jeho aerodynamiku a shrnutí možných směrů úprav letounu s ohledem na zvýšení jeho cestovní rychlosti při zachování vlastností STOL. ...
 • Modifikace letounu RAPID 200 pro vlekání 

  Seďa, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem modifikace letounu RAPID 200 (Skyleader 200) pro vlekání při dodržení maximální vzletové hmotnosti 450 kg. Obsahuje návrh úpravy konstrukce, hmotnostní rozbor těchto úprav a kontrolu centráží. ...
 • Návrh dvoumotorového letounu kategorie pro sběrnou dopravu 

  Horák, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem verze letounu EV-55 Outback, vybavené přetlakovou kabinou. Jsou v ní uvedeny obecné zásady a požadavky předpisů na konstrukci přetlakových kabin. Obsahuje návrh úpravy trupu oproti nepřetlakované ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh letounu pro vlekání a základní akrobacii 

  Loutocký, Jiří
  Tato diplomová práce řeší koncepční návrh letounu pro vlekání a provádění základní akrobacie. Letoun je navržen dle předpisu CS-23. První část práce řeší koncepční návrh. Přesněji možné koncepce a výběr nejlepší z nich na ...
 • Návrh letounu VUT 051 RAY s uvážením hybridního pohonu 

  Zeman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem hybridního pohonu pro malý letoun. Úvodní část nahlíží do problematiky hybridního pohonu a popisuje jeho současné využití v letectví. V další části práce jsou porovnány letouny VUT 051 RAY ...
 • Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - základní rozměry - technologie 

  Lipková, Alica
  Cílem této práce je připravit podklady k realizaci repliky letounu L-40 „Meta Sokol“ splňující požadavky předpisu CS-VLA (Certification Specification for Very Light Aeroplanes). Úvodní část pojednává o odlišnostech a změnách ...
 • Posouzení letových vlastností a zatížení malého sportovního letounu po modifikaci pohonné jednotky 

  Hrabovský, Matúš
  Práca sa zaoberá problematikou výmeny motoru Rotax 912 ULS za motor Rotax 915 iSc3 B a jeho vplyvu na letové výkony, vlastnosti a zaťaženie draku lietadla WT 9 Dynamic. Pre dosiahnutie lepšej ovládateľnosti boli zväčšené ...
 • Posouzení vlivu modifikací křídla na poláru letounu 

  Mixová, Alexandra
  Tato práce se zabývá stanovením aerodynamické poláry letounu Roko NG, jejím zhodnocením a návrhem modifikace křídla, vlivem modifikace na poláru letounu a určením základních letových výkonů. V úvodu je vysvětlena problematika ...
 • Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

  Šurkala, Martin
  Cílem diplomové práce je náhrada stávající pohonné jednotky M 337AK letounu Zlin 142 za pohonnou jednotku typu Lycoming s odpovídající vrtulí. Dalším úkolem je zástavba příďového podvozku typu VUT 100. První část této práce ...
 • Zástavba pohonné jednotky LYCOMING do letounu Bristel UL 

  Kročil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zástavby motorové jednotky typu Lycoming do dvoumístného letounu kategorie VLA (velmi lehké letouny). V první části práce jsou popsány charakteristiky dosavadně vyráběných letounů ...